cz en
 
Sklo

Autorské sklo 2. poloviny 20. století


 výstava – KOLEKCE (Autorské sklo 2. poloviny 20. století)

MA ´ MA Club Gallery představila ve svých prostorách ostravské veřejnosti výběr českého ateliérového skla 2. poloviny XX. století. Touto komorní výstavou, souboru skla renomovaných autorů ze soukromé sbírky, zahajuje Galerie realizaci projektu prezentace trojrozměrných artefaktů – plastik, soch a objektů – z různých materiálů.
Ateliérové sklo českých umělců si ve své historii razantně vydobylo respektované místo v kontextu světové umělecké tvorby. Jejich přístupy byly a jsou dodnes inspirativní jak z hlediska technologického, tak v průkopnické poloze cesty za pochopením skla jako výrazového prostředku, nositele myšlenky pro díla srovnatelná obsahem s malbou a klasickým sochařstvím. Není pochyb o tom, že ateliérová sklářská tvorba se zařadila mezi nejzásadnější podněty, kterými čeští umělci ovlivnili svět.
Na prezentované výstavě v Ostravě se představí na relativně malé ploše práce řady významných autorů převážně starší generace v různorodém typovém spektru – od originálních ateliérových plastik po autorský design. Prostřednictvím děl dále uvedených autorů se tak pootvírá pohled do pestrého světa rozličných technologií a výtvarných poloh, které lze nalézt na současné scéně umělecké práce se sklem.
Jak výše uvedeno, jedná se o výstavu co do rozsahu komorní, která nehodlá omračovat diváky počtem vystavených děl, avšak na druhé straně jsou jejich autoři známkou nevšední kvality a zárukou uměleckého zážitku. Diváci se tak mohou seznámit s díly René Roubíčka, jedním z doyenů české skleněné plastiky, či Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, Václava Ciglera, tvorbou Pavla Hlavy, rytým sklem Jiřího Harcuby, sklem Bohumila Eliáše, Vratislava Šotoly, Oldřicha Lípy, Jaroslava Matouše, plastikami Jiřího Šuhájka nebo Františka Janáka.
Je možno se domnívat, že co do autorského složení a kvalitu děl se jedná o ojedinělý výstavní počin v širším kontextu ostravského kulturního života, který by měl povzbudit nebo dokonce probudit zájem o českou skleněnou plastiku současných autorů.

 

MA'MA café restaurant, Poděbradova 2738/16, Ostrava | Mapa stránek

Copyright © MA'MA café restaurant, Ostrava 2018


Zpět nahoru