cz en
 
Image converted using ifftoany

Prostorové struktury II


Ve dnech 12. 9. až 29. 10. 2014 se konala ve výstavních prostorách MA’MA Club Gallery v Ostravě výstava brněnského sochaře a vysokoškolského pedagoga Tomáše Medka (* 1969), který působí na Fakultě výtvarných umění VUT jako odborný asistent v Ateliéru sochařství I. (prof. Michal Gabriel), kde je zároveň vedoucím 3D studia.

V popředí jeho uměleckých zájmů jsou geometrické tvary a jejich konstrukce, které dávají vznik prostorovým strukturám a objektům. Ty vychází z reálného světa, a jak uvádí Kateřina Tučková „chytá do nich prostor, obaluje vzduch a uzavírá nehmotné“. Ústředním motivem jeho tvorby je struktura, kterou povýšil na pro něj příznačnou estetiku. Předmětem jeho zájmu byly zprvu geometrický jednoduché prostorové tvary, které však postupně přecházely do tvarů složitějších, majících svůj inspirační původ v živé přírodě. Od původně jednoduchých konceptů krychle a jejich naplňování drobnými před předměty přešel ve své tvorbě k morfologickým formám. Od námětů lahví, válců a lžiček, vyplňujících prostor krychlí, po živé přírodní tvary mikro i makrosvěta. Výstižně charakterizuje tuto etapu autorovy tvorby Kaliopi Chamonikola a Jiří Sobotka: “Zájem o organickou přírodu jej vede vytvoření abstrahované stavby, jakési architektury přírodního tvaru. V těchto průsvitných houštinách prostorových modelů můžeme spatřit skryté dimenze; jde o jakousi topografickou síť, o svět tvarů vysvlečený z povrchu šatů nám známé reality. Naproti tomu tvary jeho jiných děl můžeme vnímat jako zhmotnění složitých rovnic, stejně jako abstraktní morfologii přírody.“

Tomáš Medek bezesporu patří k významným osobnostem současné výtvarné scény. Ve výtvarných projevech celé řady malířů i sochařů minulosti i současnosti je často patrná snaha dotknout se svou tvorbou základních principů složení a struktur hmoty, jakýsi „vhled“ do světa mikročástic, nebo jeho propojení s makrosvětem. V Medkově tvorbě se nám dostává důkazů, že jsou tyto snahy stále aktuální a jsou schopny diváky jeho děl, obohatit o pocity z objevování skrytých i zjevných sdělení. Kromě autorových invencí má na tom zásluhu i rozvoj 3D technologií s možností zhmotnění autorových představ a ambicí, a tyto technologie se tak stávají významným nástrojem výtvarného umění. Svými přístupy patří autor k průkopníkům propojení nejnovějších technologií s tradičními sochařskými postupy. Některé jeho objekty jsou tak komplikované, že pomocí klasických sochařských metod nejsou vůbec realizovatelné a 3D tisk je jediným východiskem jejich zhotovení.

Na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně bylo v roce 2007 založeno 3D studio, jeho ambicí je zapojit tuto novou techniku tvorby nejen do sochařství ale i do jiných výtvarných oborů. Jedním ze zajímavých výstupů tohoto studia byl projekt Digital Exchange ve spolupráci s New York School of Visual Arts. Jednalo se o vytvoření sochařských objektů ve virtuálním prostředí počítače a o jejich datový transfer přes oceán. Přesun proběhl velmi rychle a bez zapojení přepravce. V dílně ateliéru v New Yorku se data pomocí 3D tiskárny zhmotnila do podoby objektů. Podmínkou bylo, že všechny objekty svými rozměry nepřesáhnou komoru tiskárny, tj. 20 x 20 x 25 cm. Malé výsledné formáty byly nutné z důvodu, aby výsledkem byla autorsky původní socha bez nutnosti dalšího zasahování do její hmoty třetí osobou – např. spojování do většího celku, následné tmelení apod. Výsledné objekty byly následně vystaveny v New Yorku a v Brně.

Tomáš Medek má na svém kontě více než sto společných a samostatných výstav v zahraničí i tuzemsku. Z jeho realizací ve veřejném prostoru je nezbytné zmínit alespoň dvě z nich. Vítězný projekt „ Uroboros“, objekt z nerezavějící oceli výšky 7m od roku 2008 v Remeši, Francie a „Pocta T.A.Edisonovi“, objekt z nerezavějící oceli (3,3m) realizovaný v roce 2010 v Brně. S díly autora je možno se setkat v Nova Scotia Art Gallery, Halifax, Kanada , v Národní galerii v Praze, jakož i soukromých sbírkách v ČR a zahraničí. V Ostravě vystavuje podruhé.

FOTOGALERIE

 

MA'MA café restaurant, Poděbradova 2738/16, Ostrava | Mapa stránek

Copyright © MA'MA café restaurant, Ostrava 2018


Zpět nahoru