cz en
 

Z ateliéru členů a hostů Umělecké Besedy


,,Z ateliéru členů a hostů Umělecké Besedy‘‘. S podtitulem „Výstava plastik, objektů a instalací ‘‘.

Ukázku můžete shlédnout zde.

Pod uvedeným názvem byla 28.11.2013 zahájena v MA’MA Gallery výstava ambiciózního a náročného projektu. V rámci cyklu výstav konaných v ČR k připomenutí 150. výročí založení spolku Umělecká Beseda, je v Ostravě realizován pozoruhodný výstavní počin. Kurátoři výstavy Zbyněk Janáček, děkan fakulty umění Ostravské univerzity a Petr Pivoda –galerista, které o tuto činnost požádal předseda výtvarného odboru Umělecké Besedy Richard Drury, vytvořili zajímavý výstavní koncept. Výstava v Ostravě představuje členy Umělecké Besedy zabývající se prostorovou tvorbou objekt – socha – instalace. Zároveň se jedná o autory, pedagogy Vysokých škol, kteří vedle své umělecké tvorby zásadním a často neopomenutelným vkladem přispěli k utváření českého polistopadového Vysokého školství. Současně s členy Umělecké Besedy vystavují jejích hosté. Diváci tak mohou v prostorách MA’MA Gallery ve zkratce sledovat tendence, jež charakterizují prostorovou tvorbu v několika posledních dekádách. Na výstavě se představují : Jan Hendrych , Eduard Halbrštát, Svatopluk Klimeš, Vladimír Kopecký, Eduard Ovčáček, Petr Stanický, Jindřich Zeithamml, z hostů pak Veronika Durová, Zbyněk Janáček, Jaroslav Koléšek, Jiří Kovařík a Marek Sibinský. Pro diváky bude určitě příjemné setkání s rozměrnou pískovcovou sochou ,,Leonardovo srdce“ Jaroslava Koléška, vedoucího katedry sochařství na fakultě umění OU, dohotovené speciálně pro příležitost této výstavy a vystavenou na venkovní ploše před galerií, barevným bronzem Jindřicha Zeithammla nebo pozoruhodnou instalací Zbyňka Janáčka jakož i uměleckými díly dalších autorů.
MA’MA Gallery touto výstavou potvrzuje ambice, které provázely i její předešlé výstavní počiny. Nekompromisní dramaturgie, přesah mimo region a schopnost spolupracovat s dalšími subjekty pro dosažení optimálního výsledku svědčí o tomto, že si v krátké době galerie získala skvělou pozici v ČR.
Výstava se koná za finanční podpory městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Záštitu nad projektem převzal místostarosta tohoto městského obvodu pan Dalibor Mouka.

 

MA'MA café restaurant, Poděbradova 2738/16, Ostrava | Mapa stránek

Copyright © MA'MA café restaurant, Ostrava 2018


Zpět nahoru